Kdy platíte daň při prodeji nemovitosti?

Vlastník nemovitosti, který nemovitost nabyl do 31.12.2020 (tzn. podal do tohoto data návrh na vklad do katastru nemovitostí, protože k tomuto dni nabývá vlastnické právo),může nemovitost se ziskem prodat po 5 letech od nabytí a je osvobozen od daně z příjmu. Lhůta 5 let se vztahuje na všechny stávající vlastníky nemovitosti a na 10 let se jim neprodlužuje!


Ten, kdo nemovitost nabyl od 1.1.2021, bude od daně z příjmu osvobozen až po 10 letech držení. U příjmu za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zůstává lhůta pro osvobození od daně 5 let.„A osvobození po 2 letech bydlení platí?“

Ano. § 4, bod 1 a) zákona o daních z příjmu platí nadále beze změny.Osvobozen je od daně ten, kdo měl bezprostředně před prodejem v nemovitosti bydliště po dobu 2 let.

Ale nejasnosti panují i okolo tohoto ustanovení zákona.Pro tuto lhůtu není podstatná doba vlastnictví. Osvobozen bude například i poplatník, který koupil byt, kde byl v nájmu 3 roky a 2 měsíce po nabytí do vlastnictví ho prodal.Nejasnosti bývají i ohledně termínu „bydliště“. Tento termín neznamená trvalý pobyt nahlášený na příslušné ohlašovně. Znamená, že poplatník nemovitost užíval k bydlení. Oficiální místo trvalého pobytu mohl mít na zcela odlišné adrese. Bydliště však na výzvu finančního úřadu musí doložit, například platbou elektřiny, plynu, internetu atd.Pro finanční úřad je podstatný termín „bezprostředně“. Pokud se vlastník odstěhuje a nemovitost prodá až po nějaké době, osvobození se na něj nevztahuje.ABES / právní software a právní podpora pro realitní zprostředkovatele.

Odhlásit odběr | Správa vašeho odběru
Ivana Luštincová. Šluknovská 321/2,190 00 Praha 9

Tento e-mail vám byl odeslán, protože jste se přihlásili k odběru na webu ivanalustincova.cz